Terápiás formák

Leo Amici alapítvány csoportterápia

Csoportterápia

A terápia célja olyan, a viselkedést, magatartást és érzésvilágot integráló drogmentes életmód kialakítása, mely a személyiség gyökeres megváltozását eredményezi.

A terápiás hatótényezők közt kiemelt fontossága van az egymásnak nyújtott, viselkedéssel kapcsolatos konfrontatív – a „kemény szeretet” jegyében adott – visszajelzéseknek. A közösen átélt tapasztalatok megfogalmazásának, s a közös nyelvhasználat kialakításának fő fóruma a biztonságos érzelmi légkörben folyó csoportterápia.

A konfrontatív visszajelzés gyakori tárgykörei közé tartozik a függők jellegzetes önsajnáló, manipulatív, másokat hibáztató, projektáló és tagadó magatartása, a kontrolláló magatartás feladásának kérdése, az önbecsülés, a bűntudat, az érzelmek és indulatok, a szabályok és szerepek, az alázat, az erkölcsi leltárkészítés, a megbocsátás, a jóvátétel, az áldozatvállalás, az új magatartások kipróbálása és a nemet mondás témája. A csoportterápia során mindenki beszél arról, hogyan látja magát s a többieket, miképpen változott meg az élete a szerhasználat következtében, mit vesztett emiatt, hogyan tanulhatja meg az érzéseinek és gondolatainak őszinte, nyílt kifejezését.

Munkaterápia

Az intézetben a terápiában lévők rendszeresen végeznek fizikai munkát terápiás céllal.

A munkaterápia keretében az intézet mindennapi életéhez tartozó összes tevékenységet a terápiában lévők végzik (bevásárlás, főzés, mosás, takarítás, stb.), ez a folyamatos, mindennapi aktivitás egyben késztetés arra is, hogy a terápiában résztvevők bekapcsolódjanak egy életközösség fenntartásához szükséges munkafolyamatba.

Az Intézetben folyó munkaterápiás aktivitás nem termelő tevékenységként működik, kizárólag “a házunk táján” elvégzendő feladatokra koncentrál, mint a terület gondozása, konyhakert fenntartása, az épületek takarítása, állaguk megőrzése, karbantartása, az állatok gondozása. 

terápiás formák - munkaterápia
Sportterápia

Sportterápia

Az egészségtudatosságban való fejlődés, a test-tudati tanulás, a konfliktuskezelés, a küzdelem és kitartás, az odafigyelő és fegyelmezett játék kiváló gyakorlati terepe a sportterápiás aktivitás.

Az intézeti programterv mindennapi része a sport, testépítésre, labdajátékokra, asztaliteniszezésre, futásra van lehetőség, mindig közösségben, sosem egyedül végezve ezeket. A kezdetektől részt vesz a komlói közösség labdarúgó kupákon, saját szervezésű, vagy más rehabilitációs intézetek által rendezett rendezvényeken.  

SzínházTerápia

Az Intézet történetével összeforrt ez a terápiás módszer, mondhatni ez az egyik „védjegye” a komlói terápiának.

A Leo Amici Alapítvány zenés, test-tudati színházterápiás aktivitása a kezdetektől fogva folyamatosan formálódik, fejlődik. Itt formálódott ki a ma Magyarországon egyre több helyen alkalmazott színházterápia mai gyakorlata. A színház- és mozgásterápiás foglalkozások heti egy napon zajlanak.

A foglalkozások két alappillére a strukturált gyakorlatok végzése, illetve a felkészülés egy-egy bemutatható színpadi produkcióra, önálló előadás létrehozása. A színpadon, színházi körülmények között bemutatott kész darabok, előadások lényege a személyesség, a saját élmények, érzések kivetítése, megélése, ezáltal a feldolgozás segítése.

Színházterápia Leoamici Alapítvány Komló
Miliőterápia

Miliőterápia

Miliőterápia alatt a környezet elemeinek terápiás felhasználását értjük.

Terápiás közösségben ez jelenthet bármilyen olyan közös helyzetet, mely a „mesterséges” terápiás helyzetek mellett interakciókra, felismerésekre, józan élmények szerzésére alkalmasak. 

Sportolás közben megélt élmény, a mindennapi terápiás élet rutinszerű cselekvései (takarítás, szobában zajló beszélgetések, főzés a konyhán…), vagy éppen a mindennapokból kiemelkedő események (utazás a közösséggel, egyéves józan születésnap…). Mivel a komlói bentlakásos kezelésben „mindig minden terápia”, vagyis bármely helyzetnek lehet jelentősége, a csoportokon kimondott döntések, a jelentős belső, lelki megtapasztalások bármikor, bárhol születhetnek, formálódhatnak.

Hozzátartozói
Csoportok

A terápiás közösségünkben kezelésben lévők hozzátartozói számára havi rendszerességgel szervezünk csoportokat.

A hozzátartozókkal folytatott munkánk célja az, hogy a családok nagyobb kontrollt nyerjenek az életüket befolyásoló és megpecsételő függőségi minták felett.  A „szeretetteljes elhatárolódás”, a pszichológiai határok helyreállítása, egyfajta újra felnövéshez és újrakezdéshez ad eshetőséget.

A családokra irányuló rehabilitációs munka elválaszthatatlanul összefonódik a családi prevencióval, hiszen a hatás az egészséges családtagokra s a tágabb családra, rokonságra, baráti körre is kiterjed. Alkalmanként, ha a szakmai stáb indokoltnak látja, hozzátartozói konzultációt tartunk egy adott kliens és hozzátartozói részvételével.

Hozzátartozói csoportok
Félutas program

Félutas
program

A Pécsen lévő félutas lakásban azok a terápiások laknak, akik már továbbléptek a bentlakásos rehabilitációs programból.

A Félutas program alapvető mozzanatai: munkavállalás (lehetőség szerint bejelentett munkahelyen), beilleszkedés a helyi önsegítő közösségbe, visszajárás a komlói intézetbe, felkészülés az önálló, józan életre. A Félutas program lehetőség a fokozatos reintegrációra, reszocializációra.

Ebben az időszakban a program résztvevői új, józan kapcsolatrendszert alakíthatnak ki, törekedhetnek az egészséges távolság beállítására hozzátartozóikkal, családtagjaikkal. Már önállóan, de még támogató körülmények között szerezhetnek új, józan tapasztalatokat és továbbadhatják ezeket a komlói intézetben és az önsegítő csoportokban. 

Ha segítségre van szüksége, ha változtatni akar, hívjon minket a következő telefonszámok egyikén:

Scroll to Top