Aktuális projektek

A Leo Amici 2002 Addiktológiai Alapítvány mindig is arra törekedett, hogy az általa Komlón fenntartott Szenvedélybetegek Rehabilitációs Intézete egyrészt az ott alkalmazott terápiás módszerek és professzionális szakembergárda révin folyamatosan magas és megbízható szakmai színvonalon működjön, másrészt mindehhez rendelkezésre álljon a megfelelő anyagi háttér, finanszírozás is.
 
Az eddig megvalósított EU-s és hazai finanszírozású pályázati programok/projektek mindegyike hozzájárult az Alapítványnál és az Intézetben zajló tevékenységek  szakmai színvonalának szinten tartásához és/vagy emeléséhez, a szolgáltatási paletta bővítéséhez, a hazai és nemzetközi szakmai elismertség megalapozásához, a különböző szakmai kihívásoknak való megfeleléshez, de mindezek mellett természetesen az anyagi bázis és finanszírozás biztosabbá tétele sem elhanyagolható szempont e tekintetben.
 
A Leo Amici 2002 Addiktológiai Alapítvány gyakorlatilag 2005 óta folyamatosan és sikeresen pályázik különböző EU-s és hazai pályázati források elnyerésére. Aktuális projektjeink:

„Közösségi célú nagyrendezvények lebonyolítása Komlón a drogprevenció jegyében” – TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2019-00196

Pályázati konstrukció: TOP-7.1.1-16 – Kulturális és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése és helyi közösségszervezés a városi helyi fejlesztési stratégiához kapcsolódva (TOP-7.1.1-16-H-036-3 – „Összetartozunk” – Közösségi célú nagyrendezvények lebonyolítása)

Támogató: Pénzügyminisztérium Regionális

Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága

Teljes projektköltség: 7.215.842,- Ft

Megítélt támogatás: 7.215.842,- Ft

A támogatás mértéke (intenzitása): 100%

Projektmegvalósítás időtartama: 26 hónap (2019. 11. 01. – 2021. 12. 31.)

Megvalósítási helyszín: Komló

 

A projekt célja:

A projekt közvetlen célja, hogy Komlón a város lakosságát megmozgató, helyi szervezetek együttműködésével megvalósuló, elsősorban drogprevenciót célzó közösségépítő nagyrendezvények (drogprevenciós színházi előadás, szakmai workshop, egészségnap és focikupa, mint integráló programok) valósuljanak meg, amelyek komplex módon egyrészt kulturális, szakmai, egészségvédő és –megőrző, ill. sportesemények, másrészt a város lakosságát aktivizálják, a közös tervezésre, együttgondolkodásra, ill. aktív cselekvésre ösztönözik.

A projekt leginkább az alábbi specifikus célhoz járulhat hozzá:

„Közösségi célú nagyrendezvények lebonyolítása (ESZA) „Összetartozunk” – Komló város lakossága számára olyan, a város lakosságát megmozgató, helyi szervezetek együttműködésével megvalósuló, elsősorban drogprevenciót célzó közösségépítő nagyrendezvények (drogprevenciós színházi előadás, szakmai workshop, egészségnap és focikupa, mint integráló programok) lebonyolítása, melyek emellett még a közösségi befogadást, a szegénység és kirekesztés elleni küzdelmet, a generációk közötti együttműködést és a hátrányos helyzetűek integrációját is elősegítik.  További specifikus célként határozható meg a tartalmas és hasznos szabadidő eltöltés biztosításán keresztül a helyi közösségi kapcsolatok erősítése, az elvándorlás csökkentése is.

A projekt szükségességének alátámasztása, előzmények:

Komlón viszonylag kevés a drogprevenciót célzó, a város lakosságát megmozgató, helyi szervezetek együttműködésével megvalósuló közösségépítő nagyrendezvény. A Leo Amici 2002 Addiktológiai Alapítvány által Komlón (a 7300 Komló, Bajcsy-Zsilinszky u. 30. szám alatt) fenntartott/működtetett Szenvedélybetegek Rehabilitációs Intézetének terápiás közössége az elmúlt 25 évben már több alkalommal is végzett drogprevenciós tevékenységet Komlón (pl. oktatási intézményekben diákok és tanárok számára, ill. színházi előadások kapcsán), de ezen alkalmak elég ritkák. A komplex, többféle tevékenységet, ill. több rendezvényt is magában foglaló tematikus drogprevenciós eseménysorozat megvalósítására nagy szükség van, az intézményben zajló rehabilitációs/terápiás tevékenységek alaposabb megismerését a város lakossága, szakemberei is igénylik.

A projekt által érintett célcsoport(ok):

Komló város közigazgatási területén élő lakosság, kiemelten a drogprevenciót célzó közösségépítő nagyrendezvényeken (a drogprevenciós színházi előadáson, a szakmai workshopon, az egészségnapon és a focikupán, mint integráló programokon) résztvevők (tervezetten összesen 300 fő).

Vállalt indikátorok:

 • A kormányzati, önkormányzati, ill. társadalmi partnerek vagy nem önkormányzati szervezetek által a HFS keretében tervezett és végrehajtott programok száma:

Célérték: 4 db

Célérték elérésének éve: 2021

 • Rendezvénybe bevont lakosság száma:

Célérték: 300 fő

Célérték elérésének éve: 2021

A projekt megvalósítása:

A Leo Amici 2002 Addiktológiai Alapítvány TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2019-00196 („Közösségi célú nagyrendezvények lebonyolítása Komlón a drogprevenció jegyében”) projektje az eredetileg tervezett 14 hónap helyett – a COVID-19 járvány terjedésének csökkentése céljából szükségszerűen meghozott kormányzati intézkedések (veszélyhelyzeti időszakok, rendezvényekre vonatkozó korlátozások és tilalmak) hatásai miatt – 26 hónap időtartamban (2019. 11. 01. és 2021. 12. 31. között) valósult meg, így sajnos nem az eredeti ütemtervnek és szakmai tartalomnak megfelelően zajlottak a projektesemények sem.

A projekt, ill. a projektesemények megvalósítása kapcsán a tervezett 4 db nagyrendezvényből a COVID-19 járvány 1., 2. és 3. hulláma, ill. a járvány terjedésének csökkentése céljából szükségszerűen meghozott kormányzati intézkedések (veszélyhelyzeti időszakok, rendezvényekre vonatkozó korlátozások és tilalmak) miatt csupán 1 db valósulhatott meg a projekt első időszakában, a többi 3 db nagyrendezvény megvalósítása csak több mint 1,5 év múlva kezdődhetett meg. Ezt a helyzetet tovább nehezítette az is, hogy mivel a Leo Amici 2002 Addiktológiai Alapítvány által Komlón (a 7300 Komló, Bajcsy-Zsilinszky u. 30. szám alatt) fenntartott Szenvedélybetegek Rehabilitációs Intézete egészségügyi/szociális intézményként működik, így rá nézve gyakorlatilag a járványügyi helyzet okán sokkal szigorúbb előírások vonatkoznak (pl. látogatási és intézmény-elhagyási tilalom), amelyek szinte folyamatosan érvényben voltak 2021 tavaszáig/nyaráig. Éppen ezért az intézményen belül és kívül tervezett 4 db nagyrendezvény közül a projekt első időszakában csak az elsőt (a színházi bemutató előadást) sikerült lebonyolítani. A további 3 db nagyrendezvény (szakmai workshop, egészségnap, ill. focikupa) csak a projekt utolsó 4 hónapjában valósulhatott meg.

A projekt keretében az alábbi nagyrendezvények/programok valósultak meg:

Színházi bemutató előadás – Drogprevenciós nyílt színházi bemutató előadás a város lakossága és szakemberei számára 2019. 11. 16-án 11:00 órától a Komlói Színház- és Hangversenyteremben összesen 109 fő részvételével

Szakmai workshop – Nyílt szakmai workshop a helyi drogprevenció elősegítése érdekében a város lakossága, szakemberei számára 2021. 09. 24-én 11:00 órai kezdettel a Komlói Közös Önkormányzati Hivatal Nagytermében összesen 80 fő résztvevővel

Egészségnap – Drogprevenciót célzó nyílt egészségnap helyi pedagógusok/tanárok, szociális szakemberek, családgondozók, civil szervezetek képviselői, városi vezetők/döntéshozók, egészségügyi szakemberek, védőnők stb., ill. érdeklődők számára 2021. 10. 01-jén 11:00 órai kezdettel a Komlói Szenvedélybetegek Rehabilitációs Intézetében összesen 70 fő résztvevővel.

Focikupa – Nyílt focikupa a drogprevenció jegyében, a város lakossága számára 2021. 11. 27-én 10:00 órai kezdettel a Komló Városi Sportközpontban összesen 47 fő résztvevővel.

A megvalósult projekteseményről jelenléti ív, emlékeztető és fotódokumentáció is készült.

A fentiek alapján a vállalt 4 db nagyrendezvény sikeresen megvalósult összesen 306 fő résztvevővel.

A projekt megvalósításában a projektmenedzsment és 2 fő szakmai megvalósító működött közre a projekt teljes időtartama alatt.

A tájékoztatással és nyilvánossággal kapcsolatos tevékenységek, ill. a horizontális szempontoknak való megfelelés folyamatosan zajlottak.


„Drogprevenciós tematikus napok Komló város középiskoláiban” – TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2019-00507

Pályázati konstrukció: TOP-7.1.1.-16 – TOP-7.1.1-16 Kulturális és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése és helyi közösségszervezés a városi helyi fejlesztési stratégiához kapcsolódva (TOP-7.1.1-16-H-036-4 – „Egészségünk, Környezetünk, Biztonságunk” – Közösségi célú rendezvények megvalósítása)

Támogató: Pénzügyminisztérium Regionális

Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága

Teljes projektköltség: 1.998.313,- Ft

Megítélt támogatás: 1.998.313,- Ft

A támogatás mértéke (intenzitása): 100%

Projektmegvalósítás időtartama: 16 hónap (2020. 09. 01. – 2021. 12. 31.)

Megvalósítási helyszín: Komló

A projekt célja:

A projekt közvetlen célja, hogy Komlón a város lakosságát – elsősorban a középiskolás oktatásban résztvevő diákokat – megmozgató, helyi szervezetek együttműködésével szervezett, kiemelten a drogprevenciót célzó, így az egészségmegőrzéshez, egészséges életmódhoz, bűnmegelőzéshez, közbiztonság javításához kapcsolódó, 6 alkalommal, több helyszínen lebonyolításra kerülő drogprevenciós ismeretterjesztő tematikus napok valósuljanak meg, amelyek komplex módon egyrészt egészségvédő és –megőrző, ill. bűnmegelőzést elősegítő események, másrészt pedig közvetlenül a város középiskoláinak diákjait és tanárait, közvetetten pedig a település lakosságát aktivizálják, a közös tervezésre, együttgondolkodásra, ill. aktív cselekvésre ösztönözik.

 

A projekt leginkább az alábbi specifikus célhoz járulhat hozzá:

Közösségi célú rendezvénysorozatok, képzések, szemléletformálási programok, klubfoglalkozások megvalósítása (ESZA): „Egészségünk, életünk” és „Biztonságunk” – Komló város lakossága, elsősorban a középiskolás oktatásban résztvevő diákok számára olyan, a város lakosságát megmozgató, helyi szervezetek együttműködésével megvalósuló, kiemelten a drogprevenciót célzó, így az egészségmegőrzéshez, egészséges életmódhoz, bűnmegelőzéshez, közbiztonság javításához kapcsolódó 6 alkalommal, több helyszínen megvalósított ismeretterjesztő tematikus napok lebonyolítása, melyek emellett még a fizikális és mentális (testi és lelki) egészség megőrzését, az egészségtudatos életmódot és szemléletformálást, a közösségi befogadást, valamint a szerhasználat visszaszorítását, a bűnelkövetés, a kirekesztés elleni küzdelmet, a generációk közötti együttműködést és a hátrányos helyzetűek integrációját is elősegítik. Mindez a várható élettartam megnövekedését is eredményezheti. További specifikus célként határozható meg a helyi közösségi kapcsolatok erősítése is.

 

A projekt szükségességének alátámasztása, előzmények:

Komlón viszonylag kevés a drogprevenciót célzó, a város lakosságát – elsősorban a középiskolás oktatásban résztvevő diákokat – megmozgató, helyi szervezetek együttműködésével megvalósuló, kiemelten a drogprevenciót célzó, ismeretterjesztő tematikus nap jellegű program. A Leo Amici 2002 Addiktológiai Alapítvány által Komlón (a 7300 Komló, Bajcsy-Zsilinszky u. 30. szám alatt) fenntartott/működtetett Szenvedélybetegek Rehabilitációs Intézetének terápiás közössége az elmúlt 25 évben már több alkalommal is végzett drogprevenciós tevékenységet Komlón (pl. oktatási intézményekben diákok és tanárok számára, nyílt egészségnapok, ill. színházi előadások kapcsán), de ezen alkalmak elég ritkák. A komplex, többféle típusú középfokú oktatási intézményben (pl. szakiskolában, szakgimnáziumban, gimnáziumban), elsősorban diákok és tanárok számára lebonyolított, előadásokkal egybekötött élményközpontú és interaktív drogprevenciós tematikus napok megvalósítására nagy szükség van, ezt az intézményekben tanuló diákok, az ott dolgozó pedagógusok, a szülők és a város lakossága, szakemberei is igénylik.

 

A projekt által érintett célcsoport(ok):

Komló város közigazgatási területén élő lakosság, kiemelten a Komló városában működő középfokú oktatási intézmények diákjai (ezen belül is elsősorban az élményközpontú és interaktív drogprevenciós ismeretterjesztő tematikus napokon résztvevő 11. és 12. évfolyamos és/vagy végzős tanulók/diákok), az ott dolgozó pedagógusok (tervezetten összesen kb. 240 fő), közvetetten pedig a diákok szülei, rokonai stb.

 

Vállalt indikátorok:

 • A kormányzati, önkormányzati, ill. társadalmi partnerek vagy nem önkormányzati szervezetek által a HFS keretében tervezett és végrehajtott programok száma:

Célérték: 6 db

Célérték elérésének éve: 2021

 • Rendezvénybe bevont lakosság száma:

Célérték: 240 fő

Célérték elérésének éve: 2021

 

A projekt megvalósítása:

 

A Leo Amici 2002 Addiktológiai Alapítvány TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2019-00507 („Drogprevenciós tematikus napok Komló város középiskoláiban”) projektje az eredetileg tervezett 10 hónap helyett – a COVID-19 járvány terjedésének csökkentése céljából szükségszerűen meghozott kormányzati intézkedések (veszélyhelyzeti időszakok, rendezvényekre vonatkozó korlátozások és tilalmak, ill. az online oktatás) hatásai miatt – 16 hónap időtartamban (2020. 09. 01. és 2021. 12. 31. között) valósult meg, így sajnos nem az eredeti ütemtervnek és szakmai tartalomnak megfelelően zajlottak a projektesemények sem.

 

A projekt, ill. a projektesemények megvalósítása az eredetileg elfogadott ütemtervhez képest csak egy évvel később kezdődhetett meg, valamint a tervezett 6 db drogprevenciós tematikus napból a COVID-19 járvány 1., 2. és 3. hulláma, ill. a járvány terjedésének csökkentése céljából szükségszerűen meghozott kormányzati intézkedések (veszélyhelyzeti időszakok, rendezvényekre vonatkozó korlátozások és tilalmak, valamint az online formában zajló középiskolai oktatás) miatt csupán 1 db valósulhatott meg a projekt első időszakában, a többi 5 db rendezvény megvalósítása csak egy év múlva kezdődhetett meg. Ezt a helyzetet tovább nehezítette az is, hogy mivel a Leo Amici 2002 Addiktológiai Alapítvány által Komlón (a 7300 Komló, Bajcsy-Zsilinszky u. 30. szám alatt) fenntartott Szenvedélybetegek Rehabilitációs Intézete egészségügyi/szociális intézményként működik, így rá nézve gyakorlatilag a járványügyi helyzet okán sokkal szigorúbb előírások vonatkoznak (pl. látogatási és intézmény-elhagyási tilalom), amelyek szinte folyamatosan érvényben voltak 2021 tavaszáig/nyaráig. Éppen ezért az intézményen kívül tervezett 6 db drogprevenciós tematikus nap közül a projekt első időszakában csak az elsőt sikerült lebonyolítani. A további 5 db drogprevenciós tematikus nap csak a projekt utolsó 3 hónapjában valósulhatott meg.

 

A projekt keretében az alábbi nagyrendezvények/programok valósultak meg:

– 1. Drogprevenciós tematikus nap (2020. 09. 28-án 08:55 órától a Baranya Megyei SZC Komlói Szakképző Iskolában 42 fő részvételével)

– 2. Drogprevenciós tematikus nap (2021. 10. 22-én 10:40 órától a Kökönyösi Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola / Kökönyösi Gimnáziumban 46 fő részvételével)

– 3. Drogprevenciós tematikus nap (2021. 11. 08-án 10:40 órától a Baranya Megyei SZC Komlói Szakképző Iskolában 51 fő részvételével)

– 4. Drogprevenciós tematikus nap (2021. 12. 06-án 12:45 órától a Baranya Megyei SZC Komlói Technikumban 35 fő részvételével)

– 5. Drogprevenciós tematikus nap (2021. 12. 07-én 12:45 órától a Baranya Megyei SZC Komlói Technikumban 37 fő részvételével)

– 6. Drogprevenciós tematikus nap (2021. 12. 20-án 12:00 órától a Kökönyösi Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola / Kökönyösi Gimnáziumban 43 fő részvételével)

 

A fentiek alapján a vállalt 6 db rendezvény sikeresen megvalósult összesen 254 fő résztvevővel.

 

A megvalósult projekteseményekről jelenléti ív, emlékeztető és fotódokumentáció is készült.

 

A projekt megvalósításában 1 fő szakmai megvalósító működött közre a projekt teljes időtartama alatt.

 

A tájékoztatással és nyilvánossággal kapcsolatos tevékenységek, ill. a horizontális szempontoknak való megfelelés folyamatosan zajlottak.

„A digitális jólét elősegítése Komlón és környékén” – GINOP-3.3.3-17-2017-00003

Pályázati konstrukció: GINOP-3.3.3-17 – „Online kormányzati, közigazgatási és e-egészségügyi szolgáltatások terjedésének és a digitális jólét megteremtésének elősegítése országos, illetve helyi civil és szakmai szervezetek támogatásával”

Támogató: Nemzetgazdasági Minisztérium

Teljes projektköltség: 21.817.560,- Ft

Megítélt támogatás: 19.635.804,- Ft

A támogatás mértéke (intenzitása): 90%

Projektmegvalósítás időtartama: 12 hónap (2018. 06. 01. – 2019. 05. 31.)

Megvalósítási helyszínek: Komló, Szászvár, Máza, Magyarszék, Mánfa, Magyaregregy, Egyházaskozár, Bikal és Magyarhertelend

A projekt összköltsége 21.817.560,- Ft, ennek 90%-a (vagyis 19.635.804,- Ft) a megítélt támogatás összege.

A Leo Amici 2002 Addiktológiai Alapítvány GINOP-3.3.3-17 konstrukcióhoz kapcsolódó „A digitális jólét elősegítése Komlón és környékén” elnevezésű 12 hónap időtartamra (2018. 06. 01-jétől 2019. 05. 31-ig) tervezett projektje Komlón és a környékén található 8 településen valósul meg a digitális alapkészségekkel, a digitális eszközök, az internethasználat személyes tapasztalatával nem rendelkező, főként 45 év feletti, álláskereső vagy kistelepüléseken élő célcsoportok számára, összesen 6.300 személy elérésével. A projekt kiemelt célja ezen csoportok motiválása és támogatása, mentorálása annak érdekében, hogy körökben a digitális online eszközök és az internet használata minél jobban elterjedjen elsősorban az online kormányzati, közigazgatási és e-egészségügyi szolgáltatások terjedésének és a digitális jólét megteremtésének elősegítése érdekében, továbbá az online információszerzés és egyéb online szolgáltatások (pl. internetes vásárlás, online közösségi szolgáltatások stb.) igénybevétele érdekében. Ezt a célt elsősorban a személyes meggyőzés eszközeivel, pl. kitelepüléseken, rendezvényeken, fórumokon, bemutatókon, oktatási programokon – történő találkozások (tervezetten összesen 12 alkalom) révén, a családi, baráti, ismerősi kapcsolatok bevonásával, hatékony kampány-, marketing- és kommunikációs eszközök alkalmazásával kívántuk elérni.

A projekt Komlón, valamint 8 környező településen (a Komlói járásban) valósult meg. Komló város kivételével valamennyi település 5.000 fő alatti lakosságszámmal rendelkezik. Az alábbi települések jelentették a projekt tervezett területi hatókörét: 

Komló, Szászvár, Máza, Magyarszék, Mánfa, Magyaregregy, Egyházaskozár, Bikal és Magyarhertelend

A tematikus helyi rendezvények (falunapok, klubok, kulturális események, versenyek, egyházi események, nyílt napok, előadások, prezentációk, beszélgetések), továbbá a kitelepülések, motivációs kampányok, lakossági fórumok, helyi szervezetek rendezvényei, térítésmentes, nem formális ismeretterjesztő, digitális eszközöket és szolgáltatásokat népszerűsítő oktatási programok, helyi PR és érzékenyítő tevékenység lebonyolítása (az adott alkalommal kb. 6-8 óra időtartamban, az adott településen esetenként akár több helyszínen és/vagy egy időben, egymással párhuzamosan megvalósuló programelemek révén) nagyjából az eredeti ütemterv szerint zajlott.

 

A projektidőszak alatt összesen 24 db (12 db beltéri és 12 db kültéri) kampányrendezvény került lebonyolításra, amelyek az alábbi helyszíneken és időpontokban valósultak meg:

– Bikal (1 db kültéri + 1 db beltéri rendezvény) 2018. 11. 23.

– Egyházaskozár (1 db kültéri + 1 db beltéri rendezvény) 2018. 11. 23.

– Komló (4 db kültéri + 4 db beltéri rendezvény) 2018.. 11. 09., 2018. 11. 23., 2018. 11. 27., 2018. 12. 16., 2019. 01. 14., 2019. 05. 16., 2019. 05. 23., 2019. 05. 28.

– Magyaregregy (1 db kültéri + 1 db beltéri rendezvény) 2019. 05. 23.

– Magyarhertelend (1 db kültéri + 1 db beltéri rendezvény) 2018. 12. 14., 2019. 05. 24.

– Magyarszék (1 db kültéri + 1 db beltéri rendezvény) 2019. 05. 21.

– Mánfa (1 db kültéri + 1 db beltéri rendezvény) 2019. 05. 22.

– Máza (1 db kültéri + 1 db beltéri rendezvény) 2018. 11. 09.

– Szászvár (1 db kültéri + 1 db beltéri rendezvény) 2018. 11. 09.

 

A projekt szakmai tartalmának összeállítása és végrehajtása során együttműködött a GINOP-3.3.2-16 „Online kormányzati, közigazgatási és e-egészségügyi szolgáltatások terjedésének elősegítése és a Digitális Jólét Program kiterjesztésének elősegítése” c. projekt keretében működő „Digitális Jólét Koordinációs Központtal”

 

A projektről és annak gyakorlati megvalósításáról, ill. a projekttel kapcsolatos egyéb információkról (pl. az aktuális hírekről, a Digitális Jólét Programról általában, a Leo Amici 2002 Addiktológiai Alapítvány által kidolgozott, oktatásra is alkalmas „Online digitális ismeretek” c. tananyagról stb.) az alábbi oldalon lehet tájékozódni:

 

http://digitalisjolet-leoamici.hu/

 

Hírek, aktualitások: 

http://digitalisjolet-leoamici.hu/hireink/

 

A Digitális Jólét Program:

http://digitalisjolet-leoamici.hu/oldal/a-digitalis-jolet-program/

 

Online digitális ismeretek:

http://digitalisjolet-leoamici.hu/oldal/online-digitalis-ismeretek/

 

Digitális tananyag – az Online digitális ismeretekhez kapcsolódóan:

http://digitalisjolet-leoamici.hu/galeria/album/digitalis-tananyag-az-online-digitalis-ismeretekhez-kapcsolodoan/

„Útkeresők közössége” – EFOP-1.3.7-17-2017-00116

Pályázati konstrukció: EFOP-1.3.7-17 – „A társadalmi kohézió erősítése az egyházak és civil szervezetek közösségfejlesztő tevékenységének bővítésével”

Támogató: Emberi Erőforrások Minisztériuma

Teljes projektköltség: 49.884.861,- Ft

Megítélt támogatás: 49.884.861,- Ft

A támogatás mértéke (intenzitása): 100%

Projektmegvalósítás időtartama: 41 hónap (2018. 01. 01. – 2021. 05. 31.)

Megvalósítási helyszínek: 7300 Komló, Bajcsy-Zsilinszky u. 30. (az Alapítvány által Komlón fenntartott Szenvedélybetegek Rehabilitációs Intézete) és 7300 Komló, Engel Adolf u. 14/B (Komlói Baptista Közösségi Ház)

Az eredetileg 36 hónapos időtartamra tervezett, a COVID-19 járvány miatt végül 41 hónapos (2018. január 1-jétől 2021. május 31-ig megvalósuló) „Útkeresők közössége” (EFOP-1.3.7-17-2017-00116) projekt az EFOP-1.3.7-17 („A társadalmi kohézió erősítése az egyházak és civil szervezetek közösségfejlesztő tevékenységének bővítésével”) kiírásra benyújtva vált nyertessé összesen 49.884.861,- Ft összegű megítélt támogatással. A támogatási kérelmet a Leo Amici 2002 Addiktológiai Alapítvány (mint Főpályázó) és a Komlói Baptista Gyülekezet (mint Konzorciumi partner) közösen nyújtotta be „Útkeresők közössége” címmel, EFOP-1.3.7-17-2017-00116 azonosítószámmal. A Leo Amici 2002 Addiktológiai Alapítvány 37.311.446,- Ft, a Komlói Baptista Gyülekezet pedig 12.573.415,- Ft összegű támogatásból valósítja meg közösen a 2018. 01. 01-jén induló és a COVID-19 járvány miatt végül 2021. 05. 31-én záruló projektet Komlón és Sásdon, 2 komlói és 1 sásdi helyszínen a célterületeken és vonzáskörzetükben élő, ill. a projekt szolgáltatásait igénybe vevő romák, fogyatékkal élők, szenvedélybetegek, demensek, idősek vagy hajléktalanok, bűnelkövetők, ill. a bűnelkövetés, áldozattá válás szempontjából kiemelten veszélyeztetett gyermekek és fiatalok, javítóintézetből vagy büntetés-végrehajtási intézetből szabadultak, menekültek vagy hazájukból elüldözöttek, ill. a 272/2014 (XI. 5.) Korm. rendelet 5. számú mellékletének 4.5.3 pontja szerint „hátrányos helyzetű személyek” számára. A projektbe bevonni kívánt tervezett célcsoporti létszám összesen 120 fő.

 

Az Alapítvány és Gyülekezet a projekt keretében az alábbi támogatható tevékenységek megvalósítását vállalja:

 

III.1 tevékenységi kör: Célcsoporttal kapcsolatos szakmai tevékenységek

 

 1. főtevékenység: Szemléletformálás, társadalmi érzékenyítés
 • Információs napok, rendezvények, képzések szervezése lebonyolítása
 • Érzékenyítő csoportos foglalkozások
 • Kommunikációs, konfliktuskezelési, probléma megoldási készségek fejlesztése
 • Menekültmisszió vagy otthonukból elüldözött menekültek integrációja, érzékenyítés, mediáció
 1. főtevékenység: Társadalmi együttélés javítása
 • Közösségfejlesztés – közösségi (re)integráció, közösségbe vonás, közösségben tartás, különös tekintettel a kisebbséghez tartozó és a fogyatékkal élő személyekre (meglévő közösség fejlesztése vagy új közösség létrehozása, mediáció)
 • Közösségi tér kialakítása, működtetése
 • Közösségi rendezvények szervezése, lebonyolítása
 • Közösségek formális szervezeti létrehozásának, ill. fejlesztésének elősegítése, koordinálása
 • Hátránykompenzációs tevékenységek
 1. főtevékenység: Célcsoport ön-érdekérvényesítő és önszerveződési képességének kialakítása, fejlesztése
 • Tanácsadás
 • Mediáció
 • Tréning
 • Esetmegbeszélés
 • Engedélyezett képzés
 1. főtevékenység: Prevenció (áldozattá, bűnelkövetővé válás megelőzése, mentálhigiénés szolgáltatások, szenvedélybetegség megelőzése)
 • Prevenciós tevékenységre való felkészítés (képzés, tréning)
 • Egyéni, csoportos ismeretterjesztő alkalmak, foglalkozások szervezése/lebonyolítása
 • Szabadidő hasznos eltöltésének lehetőségeinek bemutatása, elsajátításuk segítése
 • Kallódó fiatalok támogatása/segítése
 • Büntetés-végrehajtási intézményből szabadult, és/vagy menekült személyekkel kapcsolatos hátránykompenzációs tevékenység
 • Kórházi lelki ápolás, kórházlelkészi szolgálat fejlesztése

 

III.2 tevékenységi kör: Szervezetfejlesztéssel kapcsolatos tevékenységek

 

 1. főtevékenység: Egyházak közösségi tevékenységének fejlesztése – a Komlói Baptista Gyülekezet vonatkozásában
 • Jelenlegi módszertanok összegyűjtése
 • Jó gyakorlatok terjesztése
 • Beépíthető, átültethető elemekkel módszertanfejlesztés
 • Disszemináció
 1. főtevékenység: Szolgáltatásfejlesztés (szolgáltatások adekvát, komplex rendszerré szervezése) – a Leo Amici 2002 Alapítvány vonatkozásában
 • Igényfelmérés, szükségletfeltárás
 • Szolgáltatások felülvizsgálata
 • Szolgáltatások kidolgozása/átdolgozása
 • Szolgáltatási rendszer kialakítása, működtetése
 • Szolgáltatások és a szolgáltatási rendszer monitorozása, esetleges korrekciók

 

A gyakorlati megvalósítást az alábbi tevékenységek, ill. a helyi társadalom, a szakmai szervezetek és együttműködő partnerek, a projektstáb, valamint a célcsoport számára szervezett projektesemények biztosítják:

 

A projektmenedzsment (projektmenedzser, pénzügyi vezető) és a szakmai megvalósítók (szakmai vezető. szakmai asszisztens, 2 fő mentor-foglalkozásvezető), ill. a szakértők/tanácsadók folyamatos biztosítása a projekt megfelelő szakmai színvonala érdekében.

 

Képzések/tréningek szervezése és lebonyolítása:

 • a szakmai megvalósítók számára a prevenciós tevékenységre való felkészítés céljából 40 órás képzés/tréning lebonyolítása 1 alkalommal 9 fő részére
 • a célcsoport számára a célcsoport ön-érdekérvényesítő és önszerveződési képességének kialakításához, fejlesztéséhez kapcsolódóan 100 órás képzés/tréning lebonyolítása 1 alkalommal 14 fő részére
 • a célcsoport számára a szemléletformáláshoz, társadalmi érzékenyítéshez kapcsolódóan 50 órás képzés/tréning lebonyolítása 1 alkalommal 14 fő részére

 

Tanácsadás a célcsoport számára:

 • mentálhigiénés/életvezetési és gyermeknevelési/családterápiás, ill. munkaerő-piaci, pályaorientációs területen összesen 200 órában, 2 fő tanácsadó bevonásával

 

Tematikus csoportfoglalkozások a célcsoport számára és esetmegbeszélő csoportfoglalkozások:

 • 31 db csoportos program (több alkalomból álló programok, ill. események): tematikus csoportfoglalkozások a III.1 /1-4. főtevékenységekhez kapcsolódóan összesen 40 alkalommal, 800 fő (több alkalomból álló program: min. 10 fő/alkalom, esemény: min. 30 fő/alkalom) célcsoporti résztvevővel
 • esetmegbeszélő csoportfoglalkozások a III/1. / 3. főtevékenységhez, vagyis a célcsoport ön-érdekérvényesítő és önszerveződési képességének kialakításához, fejlesztéséhez kapcsolódóan félévente, összesen 7 alkalommal és összesen 21 óra időtartamban, összesen min. 70 fő (min. 10 fő/alkalom) részvételével

 

A strukturált/tematikus csoportfoglalkozások tematikája tervezetten – többek között – az alábbi területek/témák közösségi feldolgozását/átbeszélését tartalmazza:

 • Születés és elmúlás, egészség és betegség
 • Életszemléleti felfogások (a filozófiák, bölcseletek, vallások stb. tükrében)
 • Útkeresés, közösségkeresés, istenkeresés, egyéni életutak, hit és vallás stb.
 • Etika és/vagy erkölcs 
 • Segítségnyújtás és segítségkérés, önkéntesség és karitatív tevékenységek, a segítség elfogadása
 • Emberi viselkedés, emberi erények (pl. szimpátia, elfogadás, tolerancia, empátia, szeretet, odaadás, önfeláldozás, megbocsátás stb.)
 • Emberi viselkedés, emberi gyarlóságok (kísértések, hibák, vétkek, bűnök stb.)
 • Szelídség, asszertivitás, passzivitás és agresszivitás kérdései
 • Látens és nyílt diszkrimináció, hátrányos megkülönböztetés, szegregáció, kirekesztés, negatív viselkedési minták (attitűdök), „rasszizmus” stb. kérdései
 • Társkeresés, párkapcsolatok, családi kötelékek és kapcsolatok, barátság
 • Házasság, élettársi kapcsolat, együttélés, egyedülállóság („szingliség”) stb. kérdései
 • Családalapítás, gyermekvállalás, gyermeknevelés kérdései 
 • Hátrányos helyzetű emberek (kik azok, hogyan segíthetünk rajtuk?)
 • Életvezetési, élethelyzeti és/vagy fizikai, mentális problémák kialakulása, ill. ezek megelőzése, kezelése
 • Fogyatékosság, hajléktalanság, bűnelkövetés, munkanélküliség/álláskeresés, az áldozattá vagy bűnelkövetővé válás kérdései
 • Függőségek, addikciók kialakulása, ezek megelőzése és kezelése
 • Konfliktusok a családban, ezek megelőzése és kezelése 
 • Munkahelyi konfliktusok, ezek megelőzése és kezelése

 

A fentieken túl a hagyományos keresztény – de a más identitású emberek által is megtartott – ünnepek (pl. advent, karácsony, nagyböjt, húsvét, pünkösd) köré is kapcsolódnak a csoportfoglalkozások, ill. a Komlói Baptista Gyülekezet hagyományos programjaihoz (pl. házasság hete, nyári gyerektábor, cipősdoboz-átadás) is illeszkedhetnek.

 

Az interaktív közösségi programok, csoportfoglalkozások alkalmat adnak egy-egy téma alaposabb, több nézőpontból is történő átbeszélésére, a tapasztalatcserére, a pozitív és negatív tapasztalatok megosztására, a tapasztalatszerzésre, ill. javaslatok megfogalmazására, vitákra, a jó gyakorlatok közösségi megosztására.

 

Egyéb közösségi programok lebonyolítása a célcsoport számára

A célcsoport számára – a fentiekben felsorolt csoportfoglalkozások, közösségi összejövetelek, programok mellett – további olyan közösségi összejövetelek, programok is szervezésre és lebonyolításra kerülnek, melyek a közösségi kohéziót, összetartozást, a motivációt erősíthetik. Megvalósított EU-s és hazai finanszírozású pályázati programok/projektek

Az Alapítvány a Rehabilitációs Intézet fenntartásán és működtetésén túl több olyan tevékenységet is végez, amely inkább a prevenciós tevékenységeket erősítik. Ehhez folyamatos forráskeresésre, ill. a megfelelő pályázati lehetőségek kihasználására van szükség.

 

A korábbi években az Alapítvány több hazai és EU-s finanszírozású projektben is részt vett partnerként vagy főpályázóként. Sikeresen valósult meg többek között az „…akiket kezd elveszíteni az élet” elnevezésű (EQUAL-A/077 EQUAL-2.1.1-2005-10-0013/1.0 azonosítószámú) EQUAL pályázati projekt, melyben Fejlesztési Partnerként vett részt 2005 és 2007 között.

 

A 2008. évtől kezdődően intenzívebb forráskeresés, illetve több pályázati program kidolgozása, benyújtása valósult meg. Ennek eredményeként az Alapítvány sikerrel pályázott több különböző pályázati kiírásra, melyet az alábbi gombra kattintva tekinthet meg.

Scroll to Top