info@leoamici.hu

„Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése a Dél-dunántúli Régióban” - DDOP-3.1.3/C-11-2011-0001

 

102
99 101

A pályázat azonosítószáma: DDOP-3.1.3/C-11-2011-0001

Támogató: Új Széchenyi Terv - Dél-Dunántúli Operatív Program

Pályázatkezelő szerv: VÁTI Nonprofit Kft. és MAG Zrt.

Elnyert támogatás (a konzorciumra megítélt teljes projektköltség): 3.948.557.037,- Ft

Elnyert támogatás (a Leo Amici 2002 Alapítványra eső projektköltség): 41.659.328,- Ft

A projekt időtartama: 24 hónap (2012. július 1. – 2014. december 31.)

A projekt tartalma

A Pécsi Tudományegyetem (mint Főpályázó) 11 másik konzorciumi taggal együtt nyújtotta be 2011. 12. 30-án a DDOP-3.1.3/C-11 („Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése” című) kiírásra a NFÜ/VÁTI Nonprofit Kft. felé a „Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése a Dél-dunántúli Régióban” című (DDOP-3.1.3/C-11-2011-0001 azonosítószámú) pályázati programját, amely alapvetően infrastrukturális beruházásokat és eszközbeszerzést, ill. a betegutak összehangolását és új rehabilitációs szolgáltatások fejlesztését/bevezetését célozta meg a Dél-Dunántúlon.

A Leo Amici 2002 Addiktológiai Alapítvány az építés/felújítás kapcsán elsősorban a régi „Barakk” épület felújítását, korszerűsítését (utólagos hőszigetelését, új nyílászárókkal történő felszerelését), a Főépület felújítását, korszerűsítését (utólagos hőszigetelését, új nyílászárókkal történő felszerelését), egyéb külső terek felújítását, korszerűsítését, bővítését (a külső térben egy faszerkezetes külső, oldalirányban nyitott, de fedett közösségi tér kialakítását, ill. az állatasszisztált terápia során alkalmazott háziállatok – kecskék, disznók, kutyák stb. – elhelyezési körülményeinek javítását) valamint a közművekkel (szennyvízelvezetéssel) kapcsolatos infrastruktúra kiépítését, korszerűsítését (a szennyvízcsatorna telekhatáron belüli kiépítését) kívánta a támogatásból finanszírozni. Mindezek mellett jelentős eszközbeszerzésre is lehetőség nyílt, így megoldható volt a munkaterápiás célokat szolgáló oktató/gyakorló mintakonyhában az elavult/elhasznált konyhatechnikai berendezések cseréje, az ebédlő bútorzatának teljes lecserélése, ill. a non-verbális terápiához (zene-, mozgás- és színházterápiás aktivitásokhoz), ill. sportterápiához szükséges eszközök beszerzése is.