info@leoamici.hu

NKA - A2015/N9186 - „Mutass egy embert, aki jó!” c. fotóalbum megjelentetése a Leo Amici 2002 Addiktológiai Alapítvány komlói Rehabilitációs Intézetének 25 éves évfordulójára

65

Pályázati konstrukció: NKA – Fotóművészet – Miniszteri támogatás 2017

Támogató: Emberi Erőforrások Minisztériuma /Nemzeti Kulturális Alap (NKA)

Teljes projektköltség: 701.085,- Ft

66

Megítélt támogatás: 700.000,- Ft

Projektmegvalósítás időtartama: 6 hónap (2017. 06. 01. – 2017. 11. 30.)

Megvalósítási helyszín: 7300 Komló, Bajcsy-Zsilinszky u. 30. (Szenvedélybetegek Rehabilitációs Intézete)

Bevezető

A Leo Amici 2002 Addiktológiai Alapítvány komlói Szenvedélybetegek Rehabilitációs Intézete (www.leoamici.hu) drog- és alkoholfüggők terápiás kezelésével foglalkozik 1992 óta.  Az eltelt 25 év alatt számtalan krónikus helyzetben lévő, függőségi problémával küzdő személynek segítettünk, mutattunk új, szerek nélküli életutat. Szakmai munkánk, mind Magyarországon, mind pedig külföldön elismert. Legutóbb, 2016-ban a drogellenes világnap alkalmából tüntette ki Balog Zoltán Miniszter Úr az intézet vezetőjét, Simicz Ferencet szakmai munkája elismeréseként.

Az egyik fajsúlyos terápiás forma Komlón a színház-, mozgás- és zeneterápiás aktivitás, mely 24 éve nagyban meghatározza az intézet terápiás arculatát. Szenvedélybetegek kezelésében ezt a terápiás forma Magyarországon és a komlói közösségben is került először alkalmazásra, ma már számos más intézet, szervezet használja ezt az azóta folyamatosan fejlődésben levő módszert.

A 2015-2016-os évben lehetőség nyílott a Nemzeti Kulturális Alap támogatása nyomán, hogy egy éven keresztül foto dokumentáljuk ezt a terápiás folyamatot a felkészüléstől az előadásig. Az elkészült képekből 29 darabot kiállításon mutattunk be az NKA támogatásával 2016. november 3. és december 9. között a budapesti Karton Galériában (www.karton.hu).

Tudomásunk szerint ez volt az első olyan kezdeményezés hazánkban, amely kiragadta a színház- és mozgásterápiát az addiktológiai szakma közegéből, és elérhetővé tette egy jóval szélesebb, kultúrára, művészetre fogékony réteg számára is.

Aktualitás

A Leo Amici 2002 Addiktológiai Alapítvány által fenntartott Szenvedélybetegek Rehabilitációs Intézete 2017. szeptember 16-án ünnepli 25 éves fennállásának évfordulóját. Szeretnénk, ha a fotóalbum erre az időpontra megjelenne.

2017. szeptember 16-ra kb. 250 fő (barátok, volt kliensek, szakemberek, szakpolitikusok) meghívását tervezzük, így az album reprezentatív célokat is szolgálna, ajándékként a meghívottak számára.

Célok, célközönség

Elsődleges célunk egy impozáns fotóalbum, könyv elkészítése, mely hűen tükrözi a komlói intézet, közösség 25 éves munkáját, szakmai elhivatottságát. A fotóalbumban, a fotók mellett a szöveges részekben az intézet történetéről, szakmai munkájáról készítünk rövid, bárki számára érthető összefoglalót. Külön fejezetben adunk helyet az intézet munkáját ismerő szaktekintélyek írásainak (Dr. Nagy Zsolt, Dr. Csepeli György, Dr. Prazsák Gergő), illetve volt kliensek (felépülő függők) visszaemlékezéseinek.
A fotóalbum elkészítésével fő célunk kultúrát közvetíteni, művészeti, alkotó tevékenységként bemutatni a komlói közösség aktivitását, olyan embereket, csoportokat is megcélozva, akik nem szakmai oldalról kapcsolódnak a témához, tehát fényképészetet, színházat, művészetet kedvelő, nem feltétlenül addiktológiában érintett emberek.

Célközönséget tehát egyaránt alkotják az addiktológiai szakemberek és az ezen területen kívül, a művészetek felől közelítő emberek is.

Szakmai tartalom

Az album 60 darab, az intézet életét, főképp a színházterápiás aktivitását bemutató képet tartalmazna, többségében egyoldalas, illetve néhány kétoldalas (ún. vágott) formában. Ezen képeket egészítik ki a fentebb említett írásos, szöveges részek, melyek az album kb. 35%-át teszik majd ki. Az album végén mozaikszerűen megközelítőleg 80 darab portré tervezünk, mely az intézet klienseit, illetve munkatársait ábrázolja 2012 és 2017 között.

Az albumban szereplő képek mindegyikét Simicz Ferenc készítette és a képek szerzői jogai és az ő birtokában vannak.

67

 

Mutass egy embert, aki jó - fotóalbum 2017 (NKA Leo Amici 2002 alapítvány)