info@leoamici.hu

„A Leo Amici 2002 Alapítvány munkaerő-piaci szolgáltatásainak fejlesztése, kapacitásuk megerősítése” – TÁMOP-2.6.2-12/1-2012-0072

84 86 89

Pályázati konstrukció: TÁMOP-2.6.2-12/1 – „Munkaerő-piaci szolgáltatást nyújtó civil szervezetek kapacitásának megerősítése – konvergencia régiók”

Támogató: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség / Humán Erőforrás Programok Irányító Hatósága /ESZA Nonprofit Kft.

 

Teljes projektköltség: 7.993.400,- Ft

Megítélt támogatás: 7.993.400,- Ft

Projektmegvalósítás időtartama: 10 hónap (2013. 02. 01. - 2013. 11. 30.)

Megvalósítási helyszín: 7623 Pécs, Szabadság u. 5. (az Alapítvány székhelye)

 

„A Leo Amici 2002 Alapítvány munkaerő-piaci szolgáltatásainak fejlesztése, kapacitásuk megerősítése” projekt
A pályázat azonosítószáma: TÁMOP-2.6.2-12/1-2012-0072

A Leo Amici 2002 Addiktológiai Alapítvány sikerrel pályázott a TÁMOP-2.6.2-12/1 („Munkaerő-piaci szolgáltatást nyújtó civil szervezetek kapacitásának megerősítése – konvergencia régiók” - Civil, továbbá közhasznú nonprofit gazdasági társaságok standardizált munkaerő-piaci szolgáltatásnyújtásához szükséges fejlesztések) pályázati kiírásra. A projekt alapvető célja, hogy a TÁMOP-2.6.1 kiemelt projektben a munkaerő-piaci szolgáltatásokra még a 2009. évben kidolgozott sztenderdek alapján a szervezetnél munkaerő-piaci szolgáltatásokra irányuló minőségbiztosítási rendszer kerüljön bevezetésre, melyet megelőz néhány ezt megalapozó tevékenység is. Ezek röviden: a munkatársak készségfejlesztését elősegítő képzés, a szervezeti kapacitások és potenciálok felmérése, ill. helyzetkép elkészítése a szervezetről, erre építve szervezetfejlesztési terv kidolgozása és megvalósítása a szervezeti hatékonyság növelése érdekében, más civil szervezetekkel és a versenyszférával való együttműködés, partnerség kiépítése. Mindezekhez tanácsadási szolgáltatások igénybevétele, valamint adatbázis-fejlesztés és elektronikus nyilvántartás fejlesztése, továbbá eszközbeszerzés is társul. A Leo Amici 2002 Addiktológiai Alapítvány esetében munkaerő-piaci szolgáltatásokra irányuló minőségbiztosítási rendszerként a TQM (Total Quality Management) került bevezetése A projekt megvalósítását szakmai háttérszervezetként az Országos Foglalkoztatási Nonprofit Kft. (OFA) segítette és támogatta.