info@leoamici.hu

„Felsőfokú végzettséggel rendelkező fiatal pályakezdők foglalkoztatása a Leo Amici 2002 Alapítványnál” – TÁMOP-1.4.1-12/1-2013-0060

70

Pályázati konstrukció: TÁMOP-1.4.1-12/1 - „Hátrányos helyzetű célcsoportok foglalkoztatásának támogatása a nonprofit szervezetek foglalkoztatási kapacitásának erősítésével”

Támogató: Emberi Erőforrások Minisztériuma

Teljes projektköltség: 15.375.773,- Ft

Megítélt támogatás: 15.375.773,- Ft

Projektmegvalósítás időtartama: 7 hónap (2015. 04. 01. – 2015. 10. 31.)

Megvalósítási helyszín: 7623 Pécs, Szabadság u. 5. (az Alapítvány székhelye)


A 7 hónapos (2015. április 1-jétől 2015. október 31-ig megvalósított) „Felsőfokú végzettséggel rendelkező fiatal pályakezdők foglalkoztatása a Leo Amici 2002 Alapítványnál” (TÁMOP-1.4.1-12/1-2013-0060) projekt a TÁMOP-1.4.1-12/1 („Hátrányos helyzetű célcsoportok foglalkoztatásának támogatása a nonprofit szervezetek foglalkoztatási kapacitásának erősítésével”) kiírásra benyújtva vált nyertessé 15.375.773,- Ft összegű megítélt támogatással.

74

A projekt alapvető vállalása volt, hogy a Leo Amici 2002 Addiktológiai Alapítvány a projekt keretében bevont célcsoporti személyként 6 fő felsőfokú végzettséggel rendelkező 30 év alatti pályakezdő álláskereső fiatalt kívánt alkalmazni/foglalkoztatni, akik a szervezet különböző programjainak szervezésében, lebonyolításában vettek részt, ezek szakmai jellegű tevékenységeit segítették, ill. ezzel összefüggésben adminisztratív feladatokat is elláttak. Foglalkoztatásuk mindösszesen 8,5 hónap időtartamban, heti 40 órás munkarendben történt. A 8,5 hónapos foglalkoztatáson belül a 7 hónapos támogatott időtartamra eső bér- és járulékköltségüket a projekttámogatásból fedeztük. A foglalkoztatásuk további 1,5 hónapos időtartama a kötelezően előírt, a támogatott foglalkoztatással azonos feltételekkel, ill. azonos munkakörben történő továbbfoglalkoztatás ideje volt, az erre eső bér- és járulékköltségüket a támogatott foglalkoztatási időtartamra tervezett bérszinten a szervezet saját forrásaiból biztosítottuk.

75