info@leoamici.hu

Ergoterápia

Strukturált program- és időbeosztás

 
115

Az intézetben, a terápiában lévők strukturált program és időbeosztás alapján rendszeres munkaterápiában vesznek részt. Ennek során új készségeket, mindenekelőtt felelősséget, fegyelmet, kitartást és állhatatosságot, a munkavégzés nem specifikus elemeit sajátítják el. A munkaterápia keretében az intézet mindennapi életéhez tartozó összes tevékenységet a terápiában lévők végzik (bevásárlás, főzés, mosás, takarítás, stb.), mely egyben késztetés arra, hogy bekapcsolódjanak egy életközösség fenntartásához szükséges munkatevékenységek folyamatába. A terápiában lévők a hagyományos női-férfi szerepektől eltérő tevékenységeket is folytatnak (pl. férfiak a konyhában), kritikusan újrafogalmazva a bejáródott szerepeket, szakítva a hagyományos, berögzült formákkal.