info@leoamici.hu

„Egészségmegőrzés Komlón a drogprevenció jegyében” – TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-0830

90

91

Pályázati konstrukció: TÁMOP-6.1.2-11/1 - „Egészségre nevelő és szemléletformáló életmód programok - lokális színterek”

Támogató: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség / Humán Erőforrás Programok Irányító Hatósága

Teljes projektköltség: 9.998.900,- Ft

Megítélt támogatás: 9.998.900,- Ft

Projektmegvalósítás időtartama: 12 hónap (2013. 09. 01. - 2014. 08. 31.)

Megvalósítási helyszín: 7300 Komló, Bajcsy-Zsilinszky u. 30. (Szenvedélybetegek Rehabilitációs Intézete)


A 20 éves Leo Amici 2002 Addiktológiai Alapítvány legfontosabb célkitűzése/feladata a Komlón fenntartott Szenvedélybetegek Rehabilitációs Otthona működtetésének biztosítása, az ott kezelésben lévő mélyen függő - de a "józan" életvitelt elérni szándékozó - szenvedélybetegek társadalmi (szociális és munkaerő-piaci) rehabilitációjának/reintegrációjának személyre szabott – egyéni/csoportos - terápiás módszerekkel történő elősegítése, a kliensek szermentes életvezetésének elérése.

Ehhez a célhoz az Alapítvány komplex eszköztárat alkalmaz a kliensek aktív közreműködésével, itt elsősorban a zene-, mozgás és színházterápiát, a munkaterápiát és a sportterápiát említhetjük, de a stresszkezelés, a lelki egészséggondozás, az életvezetési kompetenciák fejlesztése is a mindennapi tevékenységek része, amelyek a különböző egyéni és csoportterápiák (pl. a józanságmegtartó vagy a párkapcsolati csoport) keretében zajlanak. Így a drog- és túlzott alkoholfogyasztás megelőzése alapfeladata a szervezetnek, de ennek szerves részét képezi az egészségmegőrzés/egészségfejlesztés és a szemléletformálás, a rendszeres sportolás/testmozgás, a lelki egészséggondozás, az optimális életvezetésre való törekvés stb.

A 12 hónapos projekt potenciális célcsoportját az Alapítvány által helyben elérhető, kezelésben lévő kliensek, ill. Komló város lakosságának projekt iránt érdeklődő fiataljai vagy középkorú felnőtt tagjai alkothatják. A célcsoport így változatos képet mutat mind életkor, végzettség/képzettség, munkaerő-piaci státusz, élethelyzet, mind pedig esetleges betegségek, rizikófaktorok, ill. egészségügyi problémák tekintetében is.

Projektünkben 5 tématerületen az alábbi tevékenységtípusokat valósítottuk meg:

1. Stresszkezelés, lelki egészséggondozás:

  • Előadás (1 alkalommal, 2013. 09. hónapban, 20 fő résztvevővel)

2. Életvezetési kompetenciák fejlesztése:

  • Klub (10 alkalommal, 2013. 10., 11., 12., ill. 2014. 01., 02., 03., 04., 05., 06. és 07. hónapban, alkalmanként 10 fő résztvevővel)

3. Drog- és túlzott alkoholfogyasztás megelőzése:

  • Interaktív weblap működtetése (kialakítás: 2013. 10. hónap, működtetés a projekt teljes időszakában, ill. a fenntartási időszakban is)
  • Egészségnap (1 alkalommal, 2014. 05. hónapban, 50 fő résztvevővel)
  • Vetélkedő (1 alkalommal, 2014. 12. hónapban, 25 fő résztvevővel)

4. Egészséges táplálkozás:

  • Életmódtábor (1 alkalommal, 2014. 08. hónapban, 5 napra és 20 fő résztvevővel)

5. Rendszeres testmozgás:

  • Bajnokság (foci - 3 forduló, 2013. 10., ill. 2014. 02. és 06. hónapban, alkalmanként 40 fő résztvevővel)
  • Verseny (egyéb sportok - 1 alkalommal, 2014. 04. hónapban, 25 fő résztvevővel)

Mindezek mellett biztosítottuk a menedzsmentet, elkészítettük a célcsoport-specifikus egészségfejlesztési tervet, folyamatosan végeztük a tájékoztatási és nyilvánosságot biztosító tevékenységeket, valamint szakmai vezetőt alkalmaztunk, interaktív weblapot és szakmai kiadványt készítettünk, ill. a tevékenységekhez megfelelő eszközöket is vásárltunk.