info@leoamici.hu

Aktuális hírek, események

  • Nyertessé vált a Leo Amici 2002 Addiktológiai Alapítvány által a GINOP-3.3.3-17 („Online kormányzati, közigazgatási és e-egészségügyi szolgáltatások terjedésének és a digitális jólét megteremtésének elősegítése országos, illetve helyi civil és szakmai szervezetek támogatásával”) pályázati konstrukcióra benyújtott „A digitális jólét elősegítése Komlón és környékén” című, GINOP-3.3.3-17-2017-00003 azonosítószámú támogatási kérelem 19.635.804,- Ft megítélt támogatással. A projekt összköltsége 21.817.560,- Ft, ennek 90%-a megítélt támogatás összege. A 12 hónap időtartamban megvalósuló projekt 2018. 06. 01-jén indul és 2019. 05. 31-én zárul.

 

  • A Leo Amici 2002 Addiktológiai Alapítvány (mint Főpályázó) és a Komlói Baptista Gyülekezet (mint Konzorciumi partner) által az EFOP-1.3.7-17 („A társadalmi kohézió erősítése az egyházak és civil szervezetek közösségfejlesztő tevékenységének bővítésével”) pályázati konstrukcióra közösen benyújtott „Útkeresők közössége” című, EFOP-1.3.7-17-2017-00116 azonosítószámú támogatási kérelem nyertes lett, összesen 49.884.861,- Ft összegű támogatással. Ebből a Leo Amici 2002 Addiktológiai Alapítvány 37.311.446,- Ft, a Komlói Baptista Gyülekezet pedig 12.573.415,- Ft összegű támogatásból valósítja meg Komlón a 36 hónap időtartamú projektet, mely 2018. 01. 01-jén indul és 2020. 12. 31-én fog befejeződni.

 

  • 25 éves lett a Leo Amici Alapítvány! A jubileumi ünnepségre szeretettel várunk mindenkit!   

 

61